Motocykl roku 2014
Přidal Milos dne 01. February 2014
Svaz dovozců automobilů vyhlašuje 18. ročník soutěže Motocykl roku 2014 v České republice. Soutěže se mohou zúčastnit občané ČR starší 18 let do 8. 4. 2014
(uzávěrka soutěže). Hlasovat můžete několika způsoby: na webových stránkách www.motocyklroku.cz v záložce „hlasovací lístek“, pomocí hlasovacího lístku z inzerce, který pošlete na adresu: agentura Petr Ehrlich, Martinický Palác, Hradčanské náměstí 8/67, Praha 1, 118 00, na výstavě MOTOSALON ve dnech 6.–9. 3. 2014 (Brno-výstaviště) ve stánku Motocykl roku 2014
Novinka

Svaz dovozců automobilů vyhlašuje 18. ročník soutěže Motocykl roku 2014 v České republice. Soutěže se mohou zúčastnit občané ČR starší 18 let do 8. 4. 2014
(uzávěrka soutěže).

HLASOVAT můžete několika způsoby:

- na webových stránkách www.motocyklroku.cz v záložce „hlasovací lístek“
- pomocí hlasovacího lístku z inzerce, který pošlete na adresu: agentura Petr Ehrlich, Martinický Palác, Hradčanské náměstí 8/67, Praha 1, 118 00
- na výstavě MOTOSALON ve dnech 6.–9. 3. 2014 (Brno-výstaviště) ve stánku Motocykl roku 2014

www.motocyklroku.cz